Mistä rahoitusta rakennusalan uudelle yrittäjälle?

Yrittäjänä toimiminen on tänä päivänä monen suomalaisen haave. Vaikka yrittäjyys vaatii paljon motivaatiota, rahaa ja aikaa, työn itsenäisyys ja oman työaikansa herruus houkuttelevat meitä yhä enemmän. Rakennusalan yrittäjyys on kasvava ilmiö, sillä alalta löytyy valtavasti töitä, jos niitä on vain valmis ottamaan vastaan.

Jos sinulla on rakennusalan koulutus, olet työskennellyt rakennusalalla ja tunnet monipuolisesti alan työnkuvan ja haasteet, on saattanut käydä mielessä ajatus rakennusalan yrittäjäksi ryhtymisestä. Kun motivaatio, alan monipuolinen kokemus, toimiva liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea ovat kunnossa, on pienyrityksen perustaminen varsin helppoa. Mutta vaikka yritys onkin pystyssä, nousee eteen kuitenkin täysin uusia haasteita ja erittäin tärkeä kysymys siitä, mistä saisi parhaan mahdollisen rahoituksen yrityksen pyörittämiseen ja kasvuun. Mistä siis kannattaisi lähteä liikkeelle? Olemme koonneet tälle sivulle muutamia hyödyllisiä vinkkejä siihen, mistä rakennusalan ensikertalainen löytää parhaan mahdollisen rahoituksen uudelle yritykselleen.

Haaveissa uusi yritys

Erityisesti muiden rakennusfirmojen alaisuudessa työskennelleet rakennusmiehet suuntaavat tänä päivänä yrittäjiksi, sillä itsenäisempi työskentely houkuttelee monia. Rakennustyömaa on moneen muuhun alaan verrattuna erittäin vaihteleva ja fyysinen työympäristö, ja työolosuhteet ovat usein vaativat. Rakennusalan yrittäjältä edellytetään monipuolista osaamista niin kädentaidoissa, rakennusvälineiden ja -koneiden käyttötaidoissa, rakennusmateriaalien tuntemuksessa sekä niiden lisäksi tietysti jokaiselle yrittäjälle ensiarvoisen tärkeää positiivista asennetta työtä ja omaa yritystä kohtaan.

Moni rakennusalan yrittäjä kohtaa vähintään kerran elämässään tilanteen, jossa uuden yrityksen perustaminen tai toiminnan laajentumisen myötä yrityksen ylläpitäminen ja pyörittäminen vaativat enemmän rahaa kuin yrityksellä on sillä hetkellä käytettävissä. Harvalla oma pääoma riittää tällöin paikkaamaan rahantarvetta, joka saattaa joskus olla myös varsin äkillinen. Näissä tilanteissa rahoitusta on parasta hakea finanssirahoitusta tarjoavilta palveluilta, kuten pankeilta ja muilta luotonantajilta. Tämä tilanne on tuttu monelle rakennusalan yrittäjälle, ja yllättävä tai etukäteen tiedostettu rahantarve on yritysmaailmassa täysin normaali tilanne erityisesti silloin, kun liiketoimintaa aletaan vasta harjoittaa.

Mistä yritysrahoitusta uudelle rakennusfirmalle?

Suomessa rakennusalan yritysrahoitusta myöntävät pankkien lisäksi myös suurempiin vakuudellisiin lainoihin erikoistuneet sijoitusyhtiöt sekä pienempiin vakuudettomiin lainoihin erikoistuneet rahoituspalvelut. Tarvittavaa rahoitusta voi hakea myös esimerkiksi startup-sijoittajilta, enkelisijoittajilta tai muilta rahoitusalan palveluilta.

Pankkien ja suurempien sijoittajien ensisijaisen kiinnostuksen kohteena eivät ole aloittelevat yritykset, joten rahoitusta voi olla vaikeaa hakea niiltä tahoilta. Startup-raha on erinomainen vaihtoehto silloin, kun on aikaa ja innostusta panostaa erilaisiin tapahtumiin ja uusien kontaktien luomiseen, mutta Suomessa Startup-rahoja jaetaan tällä hetkellä vielä yritysten määrään verrattuna vähän.

Usein yksinkertaisin vaihtoehto uuden rakennusfirman rahoittamiseen voikin löytyä netistä haettavasta vakuudettomasta lainasta. Pohjoismaalainen Freedomrahoitus.fi-sivusto on kokenut ja luotettava lainojen välittäjä, joka auttaa kilpailuttamaan ja vertailemaan jopa yli 20 pankin ja luotonmyöntäjän lainatarjoukset. Lainojen kilpailuttaminen on tänä päivänä enemmän kuin suositeltavaa, sillä sen avulla aloitteleva yrittäjä löytää itselleen parhaan mahdollisen vaihtoehdon, ja voi säästää lainan korko- ja lisäkuluissa jopa satoja euroja vuodessa lainan summasta riippuen. Lainojen vertailu on myös täysin ilmainen palvelu.

Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys Suomessa on korkea moniin muihin aloihin verrattuna, ja työtä alalta löytyy aivan varmasti. Monipuolinen tarjonta on johtanut myös kovaan kysyntään, ja Suomessa rakennusalalta löytyykin tänä päivänä paljon kilpailua. Yrittäjäksi lähtemisen ei siis tulisi olla yhden yön päähänpisto, sillä yrittäjyys vaatii paljon aikaa, rahaa ja hyvää stressin- ja paineensietokykyä. Kova motivaatio, kunnollinen rahoitus ja alan osaaminen auttavat kuitenkin jo pitkälle eteenpäin.

onepirate