Rakennusalan kevytyrittäjyys: kannattaako se?

Talouden muutokset heijastuvat aina suoraan rakennusalaan. Kuten loogisesti voisikin päätellä, talouden noususuhdanteet vaikuttavat rakennusalan työmarkkinoihin positiivisesti, kun taas talouden laskusuhdanteet vaikuttavat työmarkkinoiden näkymiin negatiivisesti.

Tällä hetkellä rakennusalalla on vahva jalansija kotimaisilla ja ulkomaisilla työmarkkinoilla. Vaikka yhteiskunnan digitalisaatio ja robotiikka ovatkin johtaneet alalla todelliseen myllerrykseen, taitavia ja osaavia rakentajia alalla tarvitaan edelleen. Itse asiassa useiden ennusteiden mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana rakennusalalle tulee avautumaan useita kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Töitä siis tulee varmasti riittämään.

Moni rakentaja hakeutuu aluksi palkkatyöhön, mutta kokemuksen karttuessa itsensä työllistäminen alkaa usein kiinnostamaan yhä enemmän. Itse asiassa rakennusalalla tehdään tänäkin päivänä paljon alihankintoja ja perinteisten työsuhteiden malli on alkanut hiljalleen murtua.

Yrittäjyys on kuitenkin paljon muutakin kuin töiden tekemistä oman aikansa herrana. Erityisesti yrityksen tai toiminimen perustamisen alkuvaihessa ensimmäiset askeleet ovat täynnä paperisotaa sekä kaavojen ja hakemusten täyttelyä ja lähettelyä. Kyseessä on prosessi, joka vaatii yrittäjältä myös kirjanpitotaitoja ja ymmärrystä yrittäjyyteen liittyvistä määräyksistä, laeista, ilmoituksista ja vastuista. Jos tämä kuulostaa liian monimutkaiselta, voi kevytyrittäjyys olla tällöin varteenotettava vaihtoehto.

Mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on yksi yrittämisen muodoista, jossa yrittäjä ei varsinaisesti toimi yrittäjänä, vaan hoitaa työnsä laskuttamisen laskutuspalvelun, kuten invoicery.fi-palvelun kautta. Invoicery on pitkään Pohjoismaissa toiminut luotettava laskutuspalvelu, johon rekisteröityminen on kevytyrittäjille täysin ilmaista. Käytöstä tulee maksaa vain niissä tapauksissa, joissa kevytyrittäjä laskuttaa töitä palvelun kautta.

Kevytyrittäjä toimii toisin sanoen yrittäjän ja palkansaajan välimaastossa, eikä kevytyrittäjyyttä pidetä laillisesti erillisenä yrittäjyyden muotona. Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana, sillä siitä on tullut varteenotettava ponnahduslauta yritysmaailmaan.

Laskutuspalvelun avulla kevytyrittäjän ei siis tarvitse huolehtia omasta kirjanpidosta, laskutuksesta tai muusta paperinpyörittelystä, sillä laskutuspalvelu hoitaa byrokratian kevytyrittäjän puolesta. Fyysisillä aloilla, kuten rakennusalalla, tämä voikin osoitautua hyväksi vaihtoehdoksi, sillä pitkän työpäivän jälkeen kevytyrittäjä voi keskittyä huoletta lepäämiseen ja seuraavan päivän kuvioihin samalla, kun laskutuspalvelu hoitaa monimutkaiset paperityöt.

Laskutuspalvelun toimintaa on varsin helppo ymmärtää. Aluksi kevytyrittäjä tekee, kuten perinteinen yrittäjä; eli hankkii asiakkaan ja tekee sopimuksen hänen kanssaan. Kun työ on saatettu loppuun, kevytyrittäjä lähettää laskutuspalvelulle työn tiedot. Seuraavaksi laskutuspalvelu laskuttaa asiakkaalta sovitun hinnan ja maksaa kevytyrittäjälle tulon palkkana. Laskutuspalvelun toiminta perustuu palkasta pidätettyyn prosenttiin, jota pidetään välityspalkkiona. Laskutuspalveluista riippuen nämä prosentit ovat kuitenkin varsin pieniä, esimerkiksi Invoiceryn tapauksessa palvelu veloittaa kevytyrittäjältä 6 prosentin välityspalkkion.

Kevytyrittäjyyden edut ja haasteet

Kevytyrittäjyydestä on paljon hyötyä, sillä:

  • Laskutuspalvelun hoitaessa paperisodan ja muun byrokratian, kevytyrittäjälle jää enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien asiakkaiden hankkimiseen
  • Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta, laskutuksesta tai verojen ja muiden vakuutusten maksamisesta
  • Tilin luominen laskutuspalveluun on helppoa ja palvelun käyttäminen on vaivatonta
  • Kevytyrittäjä maksaa laskutuspalvelulle välityspalkkiota vain tehdystä työstä, muuten palveluun rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen on ilmaista
  • Kevytyrittäjyys on loistava mahdollisuus testata liikeideaa
  • Kevytyrittäjyys tutustuttaa yrittäjämaailmaan riskittömällä ja turvallisella tavalla

Kevytyrittäjyyden lukuisiin hyviin puoliin liittyy kuitenkin myös muutamia haasteita:

  • Kevytyrittäjyyden yhdistäminen työttömyysetuuksiin on monimutkaista, sillä kevytyrittäjän asema lain edessä on haastava
  • Käyttäessään laskusupalvelua kevytyrittäjä on automaattisesti arvonlisäverovelvollinen
  • Edellisten tilikausien tappioita tai pidempiaikaisia hankintoja ei voida vähentää verotuksessa
onepirate